statute

Poniższy Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby korzystające z bloga. Zapoznanie i przestrzeganie traktowane jako sine qua non.

§ 1 Blog jest moją własnością, zarówno treść jak i grafika są mojego autorstwa. Kategorycznie zakazuje przerabiania moich prac graficznych oraz tekstu!

§ 2 Podpisuje się wyłącznie jako Jet bez ~ !

§ 3 Podczas pobierania grafiki lub fragmentów tekstu należy niezwłocznie poinformować mnie pod najnowszym postem w postaci komentarza oraz koniecznie pamiętać o zamieszczeniu Creditu w postaci:  © JET/reinwencja.blogspot.com/

§ 4 Wszelkie pytania, propozycje należy składać w komentarzach lub na oficjalny nr GG : 25479755.

§ 5 Zastrzegam sobie prawo do usuwania komentarzy:
a) Obrażający moją godności i godność innych.
b) Anonimowych.

§ 6  Odpowiadam jedynie za treści zamieszczone na tym blogu, za wszelkie inne niedomówienia  nie odpowiadam!

§ 7 Zgodnie z zasadą prawa poprawna wykładnia autentyczna regulaminu leży w roli prawodawcy.

Zastrzegam sobie prawo do aktualizacji i nowelizacji Regulaminu jednak zgodnie z zasadą Lex retro non agit, aktualna aktualizacja: 30 Styczeń 2015r.